Välkommen till Bromarf Marthaförening

Bromarf Marthaförening grundades 1899. Föreningens ordförande var Vera Hjelt från Helsingfors och sommargäst i Bromarf. 1933 skänkte hon sin arbetarskyddsutställning till föreningen, ett verk som hon skapat som Finlands första kvinnliga yrkesinspektör. Vid sin död 1947 skänkte hon sin kvarlåtenskap till förmån för marthornas verksamhet.

Väninnan Cely Mechelin, även hon sommarboende i Bromarf, dog 1950 och testamenterade sin sommarvilla jämte en summa pengar för villans underhåll till marthorna. Pengarna placerades delvis i Nokia aktier. Aktierna har nu omsatts till hyresbostäder i ekobyn Näckrosen samt i föreningshuset Villa Vera.

Villa Veras samlingssal rymmer 60 personer. Där ordnas möten, kurser, utställningar och andra samlingar. Salen hyrs också flitigt ut. I föreningshuset finns dessutom ett gym och en vävsal.

Sommartid ordnas olika evenemang i Villa Mechelin, såsom utställningar och musiktillfällen. Båda villorna besöks årligen av många turistgrupper.

Bromarf Marthaförening har idag ca 80 medlemmar. Inom föreningen verkar även kyrkbykretsen, som träffas regelbundet i pensionärsbostädernas samlingsrum.

Ny medlemsförmån! Gymmet får användas gratis under år 2018 för medlemmar i Bromarf Marthaförening.

Skriv in namn samt ett M istället för biljettnummer i häftet. Gymmet står till förfogande kl 06-22. Obs! Gäller ej den ledda gymnastiken på tisdagar.

Aktuellt

Evenemang

Närmare information om tidpunkter för kommande evenemang går också att hitta på vår facebooksida https://www.facebook.com/BromarfMarthaforening, anslagstavlan i Västra Nyland och på infopunkter runt om i Bromarf kyrkoby.

- Handarbetscafé  22.3 kl. 18.30 med fortsättning var annan torsdag


 - 12.4- Ostprovning i Frimans, Tenala. Kvällsbit samt besök i butiken. Kostnad 8€+ 8€ + dyck. Anmäl senast 8.4 till Brita Randström 0400- 161761


- 26.4 Krattning i talkoanda vid Villa Mechelin kl 18.00.Ta egen kratta med.

 

- 28.4 kl 11.00 i Villa Vera presenteras BROMARF FLÄTAD(T) i ORD OCH BILD. I samarbete med projektet Bromarf Broderar.


- 20.5 Marthakaffe  på de stupades dag


- 9.6 Hemlig resa i Trädgårdstema. Anmälningar tas emot av Brita Randström 0400- 161761


- 30.6 Hantverkardag vid Villa Mechelin kl 14.00


- 16.11 Teaterresa till Chess på Svenska Teatern i Helsingfors. Biljetter á 65€ +      resekostnad. Anmälningar tas emot av Brita Randström  senast 14.5

 

Andra kommande program:

- Visafton i Villa Mechelin i Juli
- Ledd gymverksamhet fortsätter i September
- Matlagningskurs för skolbarn under hösten
- Tillverkning av surkål under hösten
- ”Martyrernas matlagningskurs”- matlagning för män under hösten
- Julgröt för pensionärer i December
- Lutfiskmiddag i Januari 2019
- Övriga föreläsningar och temadagar

 

Festsalen i Villa Vera kan hyras för olika

evenemang. Den rymmer 60 personer

och köket har komplett utrustning. I Villa Vera

finns också ett gym som får användas kl. 6-22.

För närmare information ring: Brita Randström,tfn, 0400161761 

 

 

03.04.2018 kl. 05:04

Hyreslokaler i Ekobyn Näckrosen

Marthaföreningen hyr ut lokaler i Ekobyn Näckrosen.

Föreningens hus

Du kan hyra föreningens hus Villa Vera och Villa Mechelin för olika evenemang, mera information här.

Villa Mechelin (sommarhus)

Villa Vera