Välkommen till Bromarf Marthaförening

Bromarf Marthaförening grundades 1899. Föreningens ordförande var Vera Hjelt från Helsingfors och sommargäst i Bromarf. 1933 skänkte hon sin arbetarskyddsutställning till föreningen, ett verk som hon skapat som Finlands första kvinnliga yrkesinspektör. Vid sin död 1947 skänkte hon sin kvarlåtenskap till förmån för marthornas verksamhet.

Väninnan Cely Mechelin, även hon sommarboende i Bromarf, dog 1950 och testamenterade sin sommarvilla jämte en summa pengar för villans underhåll till marthorna. Pengarna placerades delvis i Nokia aktier. Aktierna har nu omsatts till hyresbostäder i ekobyn Näckrosen samt i föreningshuset Villa Vera.

Villa Veras samlingssal rymmer 60 personer. Där ordnas möten, kurser, utställningar och andra samlingar. Salen hyrs också flitigt ut. I föreningshuset finns dessutom ett gym och en vävsal.

Sommartid ordnas olika evenemang i Villa Mechelin, såsom utställningar och musiktillfällen. Båda villorna besöks årligen av många turistgrupper.

Bromarf Marthaförening har idag ca 70 medlemmar. Inom föreningen verkar även kyrkbykretsen, som träffas regelbundet i pensionärsbostädernas samlingsrum.

Ny medlemsförmån! Gymmet får användas gratis för medlemmar i Bromarf Marthaförening.

Skriv in namn samt ett M istället för biljettnummer i häftet. Gymmet står till förfogande kl 06-22. Obs! Gäller ej den ledda gymnastiken på tisdagar.

Aktuellt

Hyreslokaler i Ekobyn Näckrosen

Marthaföreningen hyr ut lokaler i Ekobyn Näckrosen.

Föreningens hus

Du kan hyra föreningens hus Villa Vera och Villa Mechelin för olika evenemang, mera information här.

Villa Mechelin (sommarhus)

Villa Vera