Bromarf Marthaförening

Välkommen till Bromarf Marthaförening

Bromarf Marthaförening grundades 1899. Ordförande vid det första konstituerande mötet var Vera Hjelt från Helsingfors hon var  sommarboende i Bromarf. 1933 skänkte hon sin arbetarskyddsutställning till föreningen, ett verk som hon skapat som Finlands första kvinnliga yrkesinspektör. Vid sin död 1947 skänkte hon sin kvarlåtenskap via sin adoptivdotter Inez Cederqvist  till förmån för marthornas verksamhet.

Väninnan Cely Mechelin, även hon sommarboende i Bromarf, dog 1950 och testamenterade sin sommarstuga ( Villa Mechelin)jämte en summa pengar för villans underhåll till marthorna. Pengarna var placerade i aktier, delvis i Nokia aktier. Aktierna har nu omsatts till hyresbostäder samt allaktivitetshuset Villa Vera i Ekoby Näckrosen.

Villa Veras samlingssal rymmer 60 personer. Där ordnas möten, kurser, utställningar och andra samlingar. Salen hyrs också flitigt ut. I föreningshuset finns dessutom ett gym och en vävsal.

Sommartid ordnas olika evenemang i Villa Mechelin, såsom utställningar och musiktillfällen. Båda villorna besöks årligen av många turistgrupper.

Bromarf Marthaförening har idag ca 125 medlemmar. Inom föreningen verkar även Bromarf kyrkoby marthakrets som träffas regelbundet i pensionärsbostädernas samlingsrum.

Medlemsförmån! Gymmet får användas gratis under år 2023 för medlemmar i Bromarf Marthaförening.

Skriv in namn samt ett M istället för biljettnummer i häftet. Gymmet står till förfogande kl 06-22. Obs! Gäller ej den ledda gymnastiken på tisdagar.

Vi är också aktiva på fB!

Aktuellt

Årsmöte 15.2.2024 kl.18.00 i Villa Vera.

Stadgeenligt årsmöte 15.2.2024 kl.18.00 i Villa Vera.
06.02.2024 kl. 20:15

DAMKLUBBEN 14.2.2024 KL 18.00.

Vi inleder Marthornas 125- års jubileumsår med att tillsammans laga och avnjuta mexikansk mat i Villa Vera ,Bromarfvägen 1815,10570 Bromarf.( Ekobyn)
01.02.2024 kl. 20:33

Ledd gymnastik i Villa Vera.

Den ledda gymnastiken under Anne Forsströms ledning påbörjas igen 9.1.2024
02.01.2024 kl. 20:40

Lutfiskmiddag 14.1.2024 ,Villa Vera

Vi inleder vårt 125-åriga jubileumsår med den trationella lutfiskmiddagen i Villa Vera.
02.01.2024 kl. 20:24
Kontaktuppgifter

Hyreslokaler i Ekoby Näckrosen

Marthaföreningen hyr ut lokaler i Ekoby Näckrosen.                                      Allaktivitetshuset Villa Vera.                                                            Festsal,gym,vävsal.                                                                                        För närmare information om uthyrning ring Brita Randström tel.040-0161761

VILLA FAVORITA - uthyrning

Vackert möblerad lägenhet på 76 kvadratmeter med rum för fyra personer uthyres per dygn, veckoslut eller per vecka. För mera information, ring 045 1495 688

Förfrågan och uthyrning av bostäder i Ekoby Näckrosen kontakta tel 045-1495688

Från och med september 2019 finns WiFi att tillgå i alla lägenheter.

 

 

 

Maj-Britt Malmén
Ordförande
majamalmen@gmail.com
+358 400 186 602

Camilla Stenström
Viceordförande     
camppo@icloud.com
+358 400 161761 

Patricia Johansson
Sekreterare                                                                                johansson.patricia @hotmail.com                                                    +358 40 762 8469
 

OY PlanetLInk Ab/Åsa Finne
Kassör
asa.finne@planetlink.fi                                                                       +358 50 3278803

                                                    

Registeransvariga; 
Nina Bergman
Camilla Stenström                                                                        Maj-Britt Malmén
 

  Nina Bergman, Hannele Dahlström,Katarina Karlsson, Lis-Marie Nyman, Vera Schoultz
Ledamöter
  Tiina Grönroos, Anna Grönlund,Emmy Erroll, Beatrice Hammarberg
Suppleanter
  Revisorsamfundet BDO Oy Ab
Revision