Bromarf Marthaförening

Välkommen till Bromarf Marthaförening

Bromarf Marthaförening grundades 1899. Föreningens ordförande var Vera Hjelt från Helsingfors och sommargäst i Bromarf. 1933 skänkte hon sin arbetarskyddsutställning till föreningen, ett verk som hon skapat som Finlands första kvinnliga yrkesinspektör. Vid sin död 1947 skänkte hon sin kvarlåtenskap till förmån för marthornas verksamhet.

Väninnan Cely Mechelin, även hon sommarboende i Bromarf, dog 1950 och testamenterade sin sommarvilla jämte en summa pengar för villans underhåll till marthorna. Pengarna placerades delvis i Nokia aktier. Aktierna har nu omsatts till hyresbostäder i ekobyn Näckrosen samt i föreningshuset Villa Vera.

Villa Veras samlingssal rymmer 60 personer. Där ordnas möten, kurser, utställningar och andra samlingar. Salen hyrs också flitigt ut. I föreningshuset finns dessutom ett gym och en vävsal.

Sommartid ordnas olika evenemang i Villa Mechelin, såsom utställningar och musiktillfällen. Båda villorna besöks årligen av många turistgrupper.

Bromarf Marthaförening har idag ca 80 medlemmar. Inom föreningen verkar även kyrkbykretsen, som träffas regelbundet i pensionärsbostädernas samlingsrum.

Ny medlemsförmån! Gymmet får användas gratis under år 2019 för medlemmar i Bromarf Marthaförening.

Skriv in namn samt ett M istället för biljettnummer i häftet. Gymmet står till förfogande kl 06-22. Obs! Gäller ej den ledda gymnastiken på tisdagar.

Aktuellt

EVENEMANG

31.03.2019 kl. 00:00
Kontaktuppgifter

Hyreslokaler i Ekobyn Näckrosen

Marthaföreningen hyr ut lokaler i Ekobyn Näckrosen. Här finns allaktivitetshuset Villa Vera och gym. För närmare information om uthyrning ring 045 1495 688

VILLA FAVORITA - uthyrning

Vackert möblerad lägenhet på 76 kvadratmeter med rum för fyra personer uthyres per dygn, veckoslut eller per vecka. För mera information, ring 045 1495 688

 

Från och med september 2019 finns WiFi att tillgå i alla lägenheter.

Kontakt

045 1495 688

Maj-Britt Malmén
Ordförande
maj-britt.malmenraseborg.fi
0400 186 602
Nina Bergman
Sekreterare
nina.bergman47gmail.com
Åsa Finne
Kassör
asa.finneplanetlink.fi
Brita Randström
Viceordförande
Jenny Grabber
jenny_grabberhotmail.com
050 5110 860
  Sara Randström, Camilla Hellbom-Lindqvist, Katarina Karlsson, Hannele Dahlström, Beatrice Hammarberg, Lis-Marie Nyman
Ledamöter
  Anna Grönlund, Tiina Grönroos, Åsa Finne
Suppleanter
  Annina Svensson, Teemu Kytöpuro
Verksamhetsgranskare